Les timbres taxe de la poste d'Andorre

 

timbre
Taxe 1
timbre
Taxe 2
timbre
Taxe 3
timbre
Taxe 4
timbre
Taxe 5
timbre
Taxe 6

 

timbre
Taxe 7
timbre
Taxe 8
timbre
Taxe 9
timbre
Taxe 10
timbre
Taxe 11
timbre
Taxe 12

 

timbre
Taxe 13
timbre
Taxe 14
timbre
Taxe 15

 

Timbres taxe de la poste d'Andorre 1935

 

timbre
Taxe 16

 

Timbres taxe de la poste d'Andorre 1938-1941

 

timbre
Taxe 17
timbre
Taxe 18
timbre
Taxe 19
timbre
Taxe 20

 

Timbres taxe de la poste d'Andorre 1943-1946

 

timbre
Taxe 21
timbre
Taxe 22
timbre
Taxe 23
timbre
Taxe 24
timbre
Taxe 25
timbre
Taxe 26

 

timbre
Taxe 27
timbre
Taxe 28
timbre
Taxe 29
timbre
Taxe 30
timbre
Taxe 31

 

Timbres taxe de la poste d'Andorre 1946-1950

 

timbre
Taxe 32
timbre
Taxe 33
timbre
Taxe 34
timbre
Taxe 35
timbre
Taxe 36
timbre
Taxe 37

 

timbre
Taxe 38
timbre
Taxe 39
timbre
Taxe 40
timbre
Taxe 41

 

Timbres taxe de la poste d'Andorre 1961

 

timbre
Taxe 42
timbre
Taxe 43
timbre
Taxe 44
timbre
Taxe 45

 

Timbres taxe de la poste d'Andorre 1964-1971

 

timbre
Taxe 46
timbre
Taxe 47
timbre
Taxe 48
timbre
Taxe 49
timbre
Taxe 50
timbre
Taxe 51

 

timbre
Taxe 52

 

Timbres taxe de la poste d'Andorre 1985

 

timbre
Taxe 53
timbre
Taxe 54
timbre
Taxe 55
timbre
Taxe 56
timbre
Taxe 57
timbre
Taxe 58

 

timbre
Taxe 59
timbre
Taxe 60
timbre
Taxe 61
timbre
Taxe 62